Poradenství pro obce a majitele pozemků, kteří chtějí provádět zásahy mimo les

Poradenství a informace pro obce a soukromé majitele pozemků, kteří chtějí vysazovat, kácet, zmlazovat dřeviny na svém pozemku mimo les.

Všem, kdo chtějí tyto zásahy provádět v souladu se zákonem na ochranu přírody a krajiny – ZOPK §114/1992 Sb.

Dále, aby tyto práce probíhaly v souladu s nařízením EU č. 995/2010 – NAŘÍZENÍ O DŘEVU, kterým se upravuje kácení, těžba dřeva a jeho následné uvádění do oběhu.

Připravili jsme ucelené informace a poradenství, aby nedocházelo ke zbytečnému porušování zákona a nařízení.

Aby nedocházelo pro obce a majitele pozemků ke zbytečným kontrolám, sankcím a kolizím se státní správou, Orgánem ochrany přírody, AOPK a ČIŽP.