Mezinárodní konference – Vliv vlka obecného a Vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině

KOnference se koná 27.2.2020 v konferenční místnosti na KÚ Královéhradeckého kraje, Nový pivovar od 9:00hod